APPS EN FRONT-END TECHNOLOGIE

TERUG NAAR DE VACATUREBANK

BEDRIJFSPROFIEL

Think Talent,
act Career.

Keylane|Quinity maakt werk van talent! Hoe? Heel simpel! We bieden je vanaf je eerste dag een scala aan opleiding, training en begeleiding.
Keylane|Quinity heeft momenteel ruim 150 medewerkers. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 32 jaar. Collegialiteit vinden we erg belangrijk, dat merk je in hoe we met elkaar omgaan. Want als we elkaar helpen dan komen we allemaal een stapje verder. Dat merk je zodra je bij ons binnenstapt. De sfeer is ongedwongen, relaxed. Maar vergis je niet: de gedrevenheid van onze medewerkers is hoog. We willen naar de top en doen er alles aan om onze projecten te laten slagen en onze ambities waar te maken. Motivatie, inzet en een sterke drive om verder te komen zijn voor ons van groot belang.
Op ons kantoor in Utrecht zal het je aan niets ontbreken. Je krijgt een mooie werkplek en dagelijks staat er een verse lunch klaar. Na het werk is er regelmatig een borrel op kantoor of een uitje met je collega’s buiten de deur. Bij Keylane|Quinity behoort dit allemaal tot de standaard.

Ben je op zoek naar een leuke stage of afstudeeropdracht die perfect aansluit op je studie? Bij Keylane|Quinity hebben we diverse interessante opdrachten beschikbaar op gebied van:
• Apps en Front-end technologie
• Werken met financiële gegevens
• Big Data technologie

Naast deze onderwerpen hebben we nog tal van andere diverse technische uitdagingen omschreven. Je leest deze op onze website. De taken tijdens een stage/afstudeerperiode zijn als volgt:
Je ontwerpt, ontwikkelt en/of realiseert extra functionaliteit in QIS of ontwerpt en bouwt aan nieuwe of bestaande interne applicaties binnen Keylane|Quinity. Ontwikkeling vindt plaats op basis van het Keylane|Quinity framework (gebaseerd op Java Enterprise Edition).
Afhankelijk van de beschikbare tijd is het ook mogelijk om een gedeelte van een stage-opdracht uit te voeren en je alleen bezig te houden met het uitwerken van de requirements en het maken van een functioneel ontwerp of juist alleen de bouw van de applicatie.

Wat bieden wij?
Onze stagevergoeding is 500 euro netto per maand. We bieden een leuke, jonge leeromgeving, een mooi ingerichte werkplek (nabij het centrum van Utrecht), flexibele werktijden en goede begeleiding. En als het bevalt kun je na je afstuderen wellicht bij Keylane|Quinity aan de slag als bijvoorbeeld software engineer of consultant.

Contact:
Kijk voor meer informatie op www.werkenbijkeylanequinity.nl of neem contact op met Tessa van Rijnsoever of Fleur Aalbersberg via telefoonnummer 030-2335999 of stuur een e-mail naar werkenbijquinity@keylane.com. Of volg ons op Twitter of Facebook en blijf op de hoogte van onze vacatures en activiteiten.

DE VACATURE


QIS bestaat uit verschillende front-end componenten die het gebruikers mogelijk maken om bijvoorbeeld een verzekering aan te vragen of een schade te melden. De gebruikers van deze componenten zijn niet alleen werknemers van verzekeraars en intermediairs maar ook verzekeringnemers die bijvoorbeeld via de website van de verzekeraar zelf een verzekering afsluiten. Keylane|Quinity biedt een aantal uitdagende stageopdrachten waarbij je bijvoorbeeld aan de slag gaat me de laatste generatie front end technologieën (zoals bijvoorbeeld Angular en REST), een app kunt ontwerpen en bouwen voor de gangbare mobiele platformen en stil moet staan bij de vraag hoe je complexe informatie zo intuïtief mogelijk aan gebruikers kunt tonen zonder aan functionaliteit in te boeten. Een overzicht van de stageopdrachten op het gebied van front end technologie kun je hieronder vinden.

DOCUMENTBEHEER

Onderdeel van de administratie in QIS is het opslaan van ingaande en uitgaande documenten. Naarmate het gebruik van deze functionaliteit toeneemt, neemt ook de behoefte aan meer functionaliteit op dit onderdeel toe. Hierbij kun je denken aan:
• Het kunnen zoeken in documenten.
• Het organiseren van documenten in een mappenstructuur.
• Het toekennen van keywords aan documenten ten behoeven van indexering.
• Het exporteren van een geheel dossier om offline te kunnen gebruiken.

Tijdens deze stage bedenk je olossingen voor de aanvullende requirements voor documentbeheer, zet je oplossing om in een concreet voorstel en werk je het voorstel vervolgens uit in een functioneel ontwerp, technisch ontwerp en werkende applicatie.

GRAFISCHE REPRESENTATIE POLISSTAPEL

In QIS administreert de verzekeraar polissen. Deze polissen kunnen gewijzigd worden, en hebben dus een historie. Deze historie kan op verschillende manieren grafisch weergegeven worden: als stapel, als tijdlijn en zelfs op twee tijdsassen. In het huidige systeem ondersteunen we echter alleen de niet grafische weergave als stapel. Tijdens de stage breidt je QIS zodanig uit dat het systeem de gebruiker een grafische representatie biedt van een polis. De grafische weergave moet:
• Klikbaar zijn, je kunt bijvoorbeeld navigeren naar voorgaande en volgende jaren.
• Acties ondersteunen, je kunt bijvoorbeeld een mutatie toevoegen.

Vakgebieden: helpdesk, bijbaan
Werkervaring: Student
Regio: Delft, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Enschede

Je definieert de grafische representaties, en realiseert deze op basis van svg-techniek (scalable vector grafics).

GRAFISCHE REPRESENTATIE SCHADE EN RELATIES

QIS biedt verzekeraars de mogelijkheid om schades te registreren en te beheren. Tijdens deze stage breidt je QIS zodanig uit dat het systeem de gebruiker een grafische representatie biedt van een schade en zijn relaties. Hierbij kun je denken aan:
• Alle financiële gegevens rondom de schade.
• De link naar een eventuele calamiteit.
• Eventuele vervolgschades.

Het systeem moet de gebruiker de data zo intuïtief mogelijk tonen en functionaliteit bieden voor het navigeren in de verschillende relaties. Tijdens deze stage werk je een functioneel en technisch ontwerp uit en zet je het ontwerp om naar een werkende applicatie.

NIEUWE FRONT-END TECHNOLOGIE

Keylane|Quinity gebruikt een eigen framework voor het ontwikkelen van applicaties. Keylane|Quinity heeft het voornemen om de technieken in het front-end te veranderen. Dit betekent dat er ook wijzigingen nodig zullen zijn in het framework. Keylane|Quinity onderhoudt een referentie-applicatie die is gebouwd op basis van dit framework, en de wijzigingen moeten dus worden toegepast in deze referentieapplicatie als proof-of-concept.

Het doel van deze stage is het ontwerpen van een nieuw front-end voor de referentie-applicatie, het identificeren van de hiervoor benodigde aanpassingen in het framework en het realiseren van de wijzigingen in het framework en front-end van de referentie-applicatie in een aparte omgeving.

UITBREIDINGEN MOBIELE APP

Keylane|Quinity biedt op dit moment een mobiele applicatie aan die een beperkte set aan functionaliteit biedt. Het doel van de stage is om nieuwe functionaliteit uit te werken in een ontwerp en de nieuwe functionaliteit in de app beschikbaar te maken op de drie gangbare platformen:
• Android
• iOS
• Windows Phone

INTERFACES MET SOCIALE MEDIA

QIS biedt een aantal mogelijkheden voor communiceren met partners en klanten. Het aantal communicatiekanalen in de markt groeit echter, waaronder een aantal sociale media. Tijdens deze stage onderzoek je welke media op welke manier in QIS ondersteund kunnen worden, en bewijs je de integratie middels een proof-of-concept.

"VERGOOGLEN" ZOEKFUNCTIONALITEIT

In QIS zijn er zeer veel mogelijkheden voor gebruikers om te zoeken in de opgeslagen gegevens. De zoekaanpak is echter gebaseerd op het zoeken in de gestructureerde gegevens van een relationele database. Soms is er behoefte aan het kunnen zoeken via een meer generieke ingang, zoals ook Google dat bijvoorbeeld doet. De gebruiker moet in staat zijn met behulp van losse woorden te kunnen zoeken in verschillende soorten data, waaronder losse documenten. Tijdens de stage ontwerp en bouw je:
• Programmatuur die het mogelijk maakt om informatie te indexeren met een indexserver.
• Een zoekfunctie op deze indexserver (proof-of-concept).
• Een oplossing voor het zoeken met een indexserver rekening houdend met autorisaties van de gebruiker:

Het moet niet mogelijk zijn dat de gebruiker via de indexserver resultaten te zien krijgt waar de gebruiker in QIS niet bij mag komen.
• Een overzict van de zoekresultaten die op een duidelijke manier aan de gebruiker toont hoe relevant ieder zoekresultaat is.